Ekonomika a sociálny vývoj


Napríklad taký sociálny vývoj Slovenska závisí od noriem EÚ. Každoročne sa vykonávajú sociálne štatistiky pod názvom Trendy sociálneho vývoja v SR. Tieto štatisku má na starosti Štatistický úrad SR. Dôležitou informáciou je počet obyvateľstva. Táto štatistika sa skúma v desaťročných intervaloch. Známe heslo- Rodina je základ štátu je teda pravdivé, pretože rodiny, domy, obyvatelia sa vo veľkej miere zapríčiňujú  o ekonomický rozvoj. Informácia o počte obyvateľstva sa musí vykonávať pravidelne, pretože ju ovplyvňujú samozrejmé veci ako migrácia, smrť a narodenie. Ako som naznačil, štatistika sa zameriava hlavne na rodiny, teda spoločne hospodáriace domácnosti.

obchodní koncept

Domácnosti sa ale triedia na: úplné rodinné, neúplné rodinné, viacčlenné nerodinné, domácnosti jednotlivcov.

O domácnostiach sa následne zisťuje, aký majú príjem a výdaj.
Zaujímavým faktom je, že na Slovensku sa za posledných 20 rokov, pomocu štatistického úradu zistilo, že za spomínaných 20 rokov je na Slovensku čoraz viac starších obyvateľov, čiže v celku ako populácia sme starší a starší. Z roka na rok. Bude to zrejme tým, ako sme si všimli, že mladí ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia. Pretože v zahraničných štátov je lepšia ekonomická i sociálna situácia.

obchod
Mladí ľudia teda odchádzajú hlavne za väčším platom, lepšou prácou a možnosťami. Slovensko zostalo akosi roky nemenné, po našom území sa zamestnáme akurát v závodoch, kde sú zlé časové a pracovné podmienky a nakoniec sme odmenení nedostatočným platom. Mám na mysli aj ľudí cez tridsať, pokiaľ môžu, odchádzajú do zahraničia. Preto táto štatistika ukazuje čoraz staršiu populáciu Slovenska.

silueta

Európska únia nám poskytne akurát možnosť postaviť ďalšie podobné závody, ktoré aj tak vlastní zahraničný investor. Platy a podmienky sa však v závodoch nemenia, ani pracovné príležitosti, takže štatistika v tomto smere je horšia a horšia. Slováci odchádzajú stále. Investor závodu aj tak svoje peniaze nakoniec minie vo svojej krajine, tak ani nečakajme ekonomický úspech, pokiaľ sa systém trocha nezmení.