Kultúra Slovenska


Do kultúry sa dajú zaradiť rôzne oblasti, tradície, pamiatky, výrobky, tance, piesne a mnoho ďalších. Všetci vieme, že kultúrne prvky môžu byť hmotné alebo nehmotné, ktoré vznikli v minulých generáciách a tradujú sa do dnes. Sú buď náučné a zdieľa sa múdrosť našich predkov alebo to môže byť hrad, ktorý dokáže svojou krásou pýšiť Slovensko. Dnes si zopár z nich predstavíme a dozvieme sa niečo o našich kultúrnych pamiatkach.

folklor

Tradície

Tradície alebo zvyky sú pre nás niečo, čím si pripomíname naše sviatky, ale hlavne si pripomíname našich starých otcov a matky, ktoré nás toto všetko naučili. Tradície na Slovensku sú rôzne, dokonca v každom jednom regióne odlišné. Napriek snahám našich starých rodičov nás naučiť niečo o ich zvykoch počas sviatkov alebo udalostiach v roku, sme čoraz viac “modernejší“  a zabúdame na tradície, ktoré nám zanechali predkovia. Medzi tradície Slovenska, ktoré stále praktikujeme, patrí napríklad:   

velikonoce

1.  Oblievačka – Každý rok na Veľkonočný pondelok oblievajú mládenci ich              dievčence, aby boli celý rok zdravé, šťastné a hlavne pekné!

2.  Stavanie Máju – Každý rok 1. mája stavali mládenci smrek alebo jedličku pred dom, o ktorú mal mládenec záujem. Po postavení stromčeku nastala tancovačka so všetkými dievčencami v dome. Táto tradícia u nás však už veľmi nefunguje.

3.  Vianoce – Týmto zvykom si ľudia pripomínajú narodenie Ježiša Krista. Sú to dni plné hojnosti a radosti. Vianoce patria medzi najkrajšie tradície, ktoré sa u nás zachovali.

skanzen

Folklór

Folklór je na Slovensku najväčšou pýchou. Každý región má svoj vlastný typický folklór, do ktorého patrí kroj, tanec a hudba. Na Slovensku sú doteraz rôzne folklórne skupiny, ktoré tento zvyk dodržiavajú a vystupujú v krojoch po rôznych častiach Slovenska. Tance sú sprevádzané tradičnou hudbou.

Pamiatky

Na Slovensku máme pamiatky, ktoré sú buď pod ochranou UNESCO – Zoznam svetového kultúrneho dedičstva alebo pamiatky, ktoré boli vyhlásené Slovenským ministerstvom. Medzi národné kultúrne pamiatky patrí napríklad: Dóm sv. Alžbety, Dóm sv. Martina, hrad Devín,…
 
Medzi pamiatky, ktoré patria pod UNESCO, patrí napríklad:
1.        Vlkolínec – Múzeum slovenskej dediny alebo inak skanzen, ktorý bol do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaný v roku 1993.
 
2.       Spišský hrad– Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bol taktiež zapísaný v roku 1993. Medzi pamiatku UNESCO nepatrí len samotný hrad, ale aj rôzne kultúrne pamiatky okolo neho. Spišský hrad patrí medzi najväčšie v strednej Európe a určite stojí za návštevu!