Nová blahoslavená na Slovensku


Anna Kolesárová bola v mladom veku zastrelená na konci II. svetovej vojny, keď mala len 16 rokov. Veriaci na Slovensku budú sláviť jej blahorečenie na základe súhlasu na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo, ktoré dal Svätý Otec František  pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata SDB ešte v marci tohto roka.

kostel

Prežiť …

Tak, ako mnoho ľudí počas II. svetovej vojny, aj Anna Kolesárová sa snažila prechod frontu prečkať  v pivničných priestoroch domu.
Narodila sa a žila vo Vysokej nad Úhom. Matka jej zomrela, keď mala10 rokov, žila so starším bratom a otcom, Jánom Kolesárom.  S ním sa vtedy skrývali v pivničných priestoroch pod kuchyňou, keď do pivnice nazrel počas prehliadky domu opitý ruský vojak. Otcovi mu ho prišlo  ľúto, a tak povedal dcére, aby vybehla do kuchyne a dala mu niečo zajesť, že určite má hlad. Anna bola mladá, chcela maskovať svoj vek a pôsobiť dospelejším dojmom, tak nosila čierne šaty, ktoré jej zostali po matke. No ruského vojaka to nijako neodradilo, pod hrozbou smrti zastrelením začal dievča obťažovať a naliehať na ňu, aby sa mu podvolila, ale ona nemala v pláne poddať sa mu.

kříž

Päť svedkov nestačí…

Anne sa podarilo vytrhnúť z jeho zovretia a rozbehla sa smerom do pivnice. Nanešťastie ju tam zasiahli dve guľky, ktoré vypálil ruský vojak, keď za ňou utekal. Mladé dievča pochovali na druhý deň večer, potajomky, potichu, za hlučnej ozveny neutíchajúcich bojov…
Anna zomrela ako mladý človek, plný života, 22.novembra 1944, rukou ruského vojaka, keď dala prednosť smrti pred stratou panenstva. Tento zločin však zostal nepotrestaný.

vojáci

O tomto príbehu existuje aj zápis v kronike, urobený miestnym farárom a generálnym vikárom pre Užhorodský dekanát , Antonom Lukáčom. Päť očitých svedkov svojim podpisom dosvedčilo, že zápis je pravdivý a udalosť sa stala tak, ako je napísané.