Ekonomický vzostup Číny nie len o ekonomických ukazovateľoch, ale aj o „know how“


Tak ako v minulosti prichádzali priemyselné revolúcie a transformácie spoločnosti do inej podoby, tak je to aj dnes, len vo východnej Ázii. Podľa aktuálnych správ Čínskej národnej spravodajskej agentúry sa poľnohospodárstvo Číny stáva menej konkurencieschopné, môžu zato vyššie náklady.

Donedávna progres Číny vyzeral byť nezastaviteľný až pokiaľ neprišlo niekoľko ekonomických problémoch, ktoré krajinu nedávno zasiahli. Podľa Inštitútu vidieckeho rozvoja Čínskej akadémie sociálnych vied sa poľnohospodárstvo aktuálne stýka s problémami konkurencieschopnosti, čo zapríčinili vyššie životné náklady, rast miezd, cien pôdy a k tomu nízka modernizácia agreárnych strojov, to všetko má za následok zníženie marže výrobcov a taktiež výhodu zahraničných importérov, ktorých sa uvedené problémy netýkajú.

shanghai

Môže sa to zdať paradoxné, ale je to práve všeobecný pokrok krajiny, ktorý sa zadosťučinil o aspoň čiastočnú marginalizáciu poľnohospodárskej výroby, ktorú spôsobili už zmienené aj vyššie mzdy. Až komicky znie, keď nedávno dodávky ryži do Číny prišli práve z vyspelej Severnej Ameriky. Tento import bol zadosťučinený taktiež aj vysokou spotrebou domáceho obyvateľstva, ktoré neustále rastie.

peníze

Transformácia krajiny prispieva k vyššej životnej úrovne, lepšiemu vzdelaniu, to vedie k premiestneniu obyvateľstva do segmentov s vyššou ekonomickou pridanou hodnotou. Následkom takéhoto premiestnenia časti obyvateľstva vedie k vyšším príjmom a zároveň sa vytvára priestor pre koncentráciu kapitálu a podnikateľskú činnosť. Takýto vzorec v praxi  prináša silnejšie postavenie krajiny vo viacerých sférach, napríklad aj  silnejšie postavenie na medzinárodnej politickej a vojenskej scéne. Predsa, viac čínskych úspešných firiem znamená viac kapitálu v krajine a viac moci samotného štátu. Vyhliadky do budúcnosti pre krajinu sú skôr pozitívne, vzhľadom na vzostup životnej úrovne krajiny a čínskeho kapitálu vo svete. Otázka je, čo prinesie viac globalizácie na Čínsky spôsob zvyšku sveta, a určite to nebude len viac čínskych reštaurácií.