Internet a marketingové nástroje, ktoré zviditeľnia vašu podnikateľskú činnosť

V súčasnosti sa s podnikaním bezpochyby spája internet. Predovšetkým ako nástroj k analýze a následnému osloveniu čo najväčšieho počtu relevantných užívateľov, ktorí sú potenciálnymi zákazníkmi. Pre úspešné podnikanie je preto v súčasnosti dôležitým bodom pohybovať sa v online marketingu a predovšetkým využívať efektívne prostriedky, ktoré nám ponúka.Zápisník, sociálne siete, Google, Facebook, internet, médiá.jpg
SEO (Search Engine Optimization)
Je zhrnutím viacerých úkonov, ktorých prioritou je zviditeľnenie vášho webu v internetových vyhľadávačoch. Teda nie, nestačí mať vytvorenú webovú stránku, ale dôležité je takisto jej zviditeľnenie. Prirodzenou súčasťou reklamy a opisovaného zviditeľnenia je tak okrem inéhooptimalizácia pre vyhľadávač http://www.seolight.sk/.
Výsledkom je vyššie umiestnenie konkrétnej stránky vo vyhľadávačoch prostredníctvom jej kvalitnej optimalizácie, ktorá však nehľadí iba na vnútorné, respektíve on-page faktory, ale tiež off- page, čiže vonkajšie faktory umiestnenia a viditeľnosti.
PPC/ Pay-per-click
Sa radí k najpopulárnejším formám internetovej reklamy. A dôvodom je napríklad fakt, že inzerent platí iba v prípade, ak na dotyčnú reklamu niekto klikne, respektíve vravíme o platbe za kliknutie.
Okrem toho poskytuje ďalšiu výhodu, a tou je merateľnosť týchto klikov a následná analýza. Dá sa teda mieriť a plánovať, pritom bude viditeľná, no spoplatnená iba na základe počtu klikov.Biely notebook, dve ženy pri počítači.jpg
Sociálne siete
Sú miestom a faktorom zviditeľnenia, ktorý nesmieme zabudnúť spomenúť, pretože na tejto sieti sa ukrýva množstvo ľudí so silným potenciálom stať sa práve vašim zákazníkom. Sú takisto tým, čo môžeme označiť ako PR, čiže ideálnym nástrojom k „vzťahu s verejnosťou“ (public relationships). Ak viete svoju činnosť na sociálnej sieti správne smerovať, efektívnym spôsobom vám pomôže budovať váš brand.
Ale pozor, sociálna sieť nie je iba Facebook, poznáme takisto veľa iných možností ako Pinterest, Instagram, Linkedln a samozrejme Twitter.