Slobodné ceny

Posted on Ekonomika

Veľkoobchodníci žiadajú zákony, ktoré im zaručia určitú prirážku na pokrytie ich nákladov. Výrobcovia sa dožadujú ciel na „zrovnoprávnenie“ nákladov v porovnaní so zahraničnými konkurentmi. Odborní pracovníci občas ospravedlňujú svoje vysoké sadzby na základe toho, že sú potrebné na pokrytie ich vysokých nákladov na vzdelávanie a odbornú prípravu čo je fakt.

podnikání

Náklady na zamyslenie
V prvom rade sa však musíme zamyslieť – aké náklady by sme vlastne mali použiť ako základ pre stanovenie cien. Len slobodný stret dopytu a ponuky pri trhových cenách môže dať vhodnú odpoveď na tieto otázky. Ale musíme si uvedomiť, že nárast cien spôsobuje nárast nákladov.
Nárast cien pomarančov zvyšuje náklady na vhodnú pôdu na ich pestovanie. Zvyšuje to hodnotu práce na ich zbieranie. Pokles cien má opačné následky. Keď teda výrobcovia hovoria, že ich náklady sú vysoké, môže to znamenať to, že dopyt bol vysoký a zisky tiež, čo viedlo k zvýšeniu cien pôdy a iných nákladov.
Zvýšenie predajných cien jedného človeka zvyšuje ceny jeho zákazníkom. V dôsledku toho je nevyhnutné zvýšenie ich predajných cien a vedie to k ďalšiemu zvýšeniu nákladov prvého človeka.

Ľudia často namietajú voči prílišnému dôrazu na výrobu
Efektívnosť, konkurencia a úspech vnímajú ich ako „materialistické“ a „bezcitné.“ No obvinenie z materializmu pochádza z nedostatočného ocenenia širokého rozsahu ekonómie.
Obvinenie z bezcitnosti vychádza z nepochopenia toho, že príroda a nie ekonóm vytvorila podmienky nedostatku, túžby, zápasov a konkurencie.

trh

Ekonómia sa zaoberá výrobou a rozdelením ekonomických tovarov
Ekonomické tovary sú tie, ktoré sú relatívne nedostatočné vzhľadom na túžby ľudí po nich. Zahŕňajú aj služby filozofov, doktorov, šíriteľov náboženských myšlienok, vedcov, hudobníkov, baseballových hráčov a ekonómov. Aj rozpočtové problémy niektorých cirkví poukazujú na fakt, že aj pokrok na poli náboženských myšlienok nie je len náboženským, ale aj ekonomickým problémom.

3.0
01