Ukrajina- hromadná privatizácia podnikov!


Ukrajina má údajne 3500 podnikov a tie boli až doteraz vlastníctvom štátu. Pre Ukrajinu však nastáva obrovská zmena a príležitosť vlastného podnikania. Ukrajinský parlament sa už oficiálne dohodol, že neexistuje iná cesta, iba privatizícia vyše 3000 podnikov. Inými slovami, štát sa týchto podnikov vzdáva a prenechá ich investorovi, ktorý sa ich môže ujať. Ten investor môže byť hocikto, kto si to môže finančne dovoliť. Presnejšie by som to prirovnal  tej situácii a privatizácii u nás, po revolúcii. Nastala veľká dražba a hromadné rozpredávanie väčšiny podnikov, ktoré boli dovtedy vlastníctvom štátu, no teraz sa ich vlastníctva môže ujať súkromný podnikateľ. Príležitosti tam však narastú hlavne pre bohatších investorov, ktorí nemajú sídlo v Ukrajine. Skrátka pre každého, kto bude mať ochotu a finančnú príležitosť podniky odkúpiť a prebrať na seba ich finančnú zodpovednosť.
město Kyjev

Ukrajinský parlament to vidí ako jedinú cestu, pretože podľa ich vyjadrení, Ukrajina sa momentálne nedokáže starať o takéto množstvo podnikov a hlavne, štát na nich pravidelne stráca nemalú sumu. Pretože podniky si pýtajú svoju investíciu, no v dočasnej situácii Ukrajiny, podniky neprosperujú. Takže logicky pre štát vznikajú len zbytočne veľké finančné straty. V tomto smere sa schválil i zákon, aby spomínaná privatizácia prebiehala rýchlejšie. Síce bude následovať ďalšie rokovanie, no zatiaľ bolo potrebných 226 hlasov za, pričom za hlasovalo až 258 poslancov. Možno sa v danej situácii ani niet čomu čudovať, pretože údajne sa vraví o 3000 podnikoch, ktoré sú stratové.
socha v Ukrajině
Takže zrejme sa nejedná o malé straty. Práve preto sa už robí všetko preto, aby veľká a oficiálna privatizácia začala čo najskôr. Dôvod, prečo v podstate dosť poslancov hlasovalo za je zrejme aj ten, že daný problém s podnikmi trvá minimálne tri roky, pričom sa ešte ani jeden nepredal a štát po tie tri roky prichádzal zbytočne o nemalé čiastky. Nastal teda ten správny čas?