Zatepľovanie pomocou polystyrénových dosiek


V posledných niekoľkých desaťročiach sa často stretávame s pojmami ako sú ekológia a efektivita využiteľnosti energie, ktorú využívame snáď všade. Nie je tomu inak ani v oblasti stavebníctva, kde sa kladie veľký dôraz na efektivitu využitia zdrojov energií. Veľmi podstatnú rolu v stavebníctve zohráva práve tepelná energia, ktorá si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. V dôsledku zachovania čo najväčšej efektívnosti využitia tepelnej energie v oblasti stavieb sa využívajú materiály, ktoré dokážu zvýšiť efektivitu využitia tepelnej energie. Konkrétne sa jedná o zadržanie čo najväčšieho tepla, po čo najdlhší čas vo vnútri budovy. Jedným z materiálov, ktorý sa využíva na takéto zvýšenie efektívnosti využitia tepelnej energie je polystyrén.

polystirén

Vlastnosti polystyrénu
–          dobrý tepelný izolant,
–          ľahká manipulácia,
–          dobre sa s ním pracuje,
–          nízka hmotnosť,
–          prijateľná cena.

Postup zatepľovania domov a bytových budov
Na dobre pripravený povrch sa nanesie vrstva špeciálneho lepidla priamo na polystyrénové dosky, spôsobom, že na murársku lyžicu si naberieme primerané množstvo lepidla a to potom nanesieme v tzv. „buchtách“ na kraje a do stredu polystyrénovej dosky. Takto pripravenú polystyrénovú dosku prilepíme o stenu. Dbá sa na to, aby sa medzi jednotlivými radami dosiek netvorili krížové spoje. To zaistí, že pnutie bude prenášané rovnomerne po celej stene.

stavba

                Po dokončení celej steny prichádza na rad ukotvenie polystyrénových dosiek pomocou špeciálnych hmoždiniek v miestach, kde sa prekrývajú jednotlivé spoje polystyrénových dosiek. Takto pripravená stena sa nechá uschnúť do ďalšieho dňa. Na ňu sa potom nanáša tenká vrstva lepidla, do ktorého sa vkladá sieťka. Táto sieťka zabraňuje tomu, aby časom omietka, ktorá príde na vrch lepidlovej vrstvy, nepraskala. Po zakrytí sieťky lepidlom a jeho dobrom uschnutí, prichádza finálna úprava. Nanesenie  fasádnej omietky vo vrstve približne 2 mm, ktorá môže byť farebná, čím sa zaobídeme bez finálneho farbenia fasády.
Takto zateplená fasáda udržuje viac tepla vo vnútri interiéru a u starších budov sa docieli aj žiadaného vyrovnania nerovností stien.