Židia- náboženstvo, národnosť a tri cesty


Židovská viera, náboženstvo i kultúra sú hádam jednou z tých najťažších na pochopenie i opísanie. Myslím si, že mnohí ľudia v tomto smere nemajú tak úplne jasno a niekedy dokonca ani samotní potomkovia Židov. Takéto priamo nevyjasnené veci, na ktoré je množstvo odlišných názorov ma zaujímajú a preto sa v tomto článku pokúsim nejako výstižnejšie a stručnejšie pozrieť na toto náboženstvo, kultúru i pôvod.

tanec

•         V prvom rade by sme si mali uzrejmiť, čo, koho a prečo sa niekto označuje ako Žid.
Týmto pojmom označujeme buď človeka, ktorý je potomkom židovského národa, alebo v druhom prípade človeka, ktorý je následovníkom tejto náboženskej viery či kultúry. Vzniká tu totiž rozdiel. Napríklad i mnohí herci majú židovských predkov no nedá sa povedať, že by boli ortodoxnými židmi. Sú Židmi iba pôvodom svojich predkov. V druhom prípade máme židov z náboženského a kultúrneho hľadiska. Niektorí možno konvertovali z inej viery na judaizmus a ak aj nemajú židovských predkov, po konvertácii sa oficiálne stali následovníkmi židovskej viery, kultúry a odkazu, takže napríklad i z Angličana sa môže stať žid.

•         Možno sme si všimli, že niekedy sa slovo žid označuje veľkým, niekedy malým začiatočným písmom.
Veľkým začiatočným písmenom ho označujeme, ak vravíme o potomkovi či obyvateľovi židovského národa, malým písmenom označujeme, ak vravíme o židovi z náboženského hľadiska.

židovská hvězda

•         Správnym židom z náboženského hľadiska sa môže človek stať, pokiaľ si vyberie určitú cestu. Konkrétne má na výber 3.
Po prvé, zasvätí svoj život židovskej kultúre, poctivo bude dodržiavať židovské zvyky a niekedy to znamená, brániť sa určitým moderným vplyvom dnešnej doby.
Za druhé, svoj život zasvätí cestovaniu, putovaniu po svete a šírením judaizmu. Bude sa snažiť precestovať viac krajín a šíriť posolstvo tejto viery i kultúry.
Za tretie, život zasvätí večnej práci, štúdiu a zodpovednosti. Myslím tým psychickej práci, vzdelávaniu a kariére. Musí byť sčítaný a vzdelaný, aby si ho spoločnosť vážila.